Thắc mắc về chương trình?
Hãy gửi câu hỏi để được hỗ trợ tư vấn ngay!

  • CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN 
  • CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG
  • CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ
  • điều kiện
  • TIẾNG ANH
  • TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
  • HỒ SƠ TUYỂN SINH
  • CÂU HỎI KHÁC

9. Sinh viên sau khi kết thúc 2,5 năm đầu chương trình Cử nhân tại Việt Nam có nhu cầu học năm cuối tại Anh có được không?

Sinh viên sau khi hoàn tất chương trình học tại Việt Nam, nếu đạt đủ điều kiện về tài chính có thể theo học năm cuối tại Đại học Birmingham City tại Vương quốc Anh.

10. Sinh viên tham dự Lễ Tốt Nghiệp tại Anh có được không? 

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và muốn làm lễ tốt nghiệp tại Anh sẽ được Đại học Birmingham City gửi thư mời để tham dự.

To Be Connected Together
>