Liên hệ

Đại học Birmingham City (Việt Nam)

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, TP.HCM.

028 6681 9133 
028 2253 9550

0987 420 020 
0909 300 994

tuyensinh@bcu.edu.vn

To Be Connected Together
>